Novosti

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

  1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
  • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te
  • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima. II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 293.734,61 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu. III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

Grad Zabok

Dokumenti:

Skip to content