Novosti

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

  1. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 k.o. Zabok), livada Kaštel, površine 2744m², upisana u z.k.ul.br. 4623 k.o. Zabok. II. Početna kupoprodajna cijena iznosi78.752,80 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu. III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

Grad Zabok

Dokumenti:

Skip to content