Novosti

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

  1. Grad Zabok prodaje nekretninu – građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, oznake kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok.

            II. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke I. iznosi150,30 kuna po 1m².Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene do najkasnije 17. prosinca 2018. godine.

III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

Grad Zabok

Dokumenti:

Skip to content