Novosti

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08., 46/11. i 4/18.) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Dokumenti:

Skip to content