Novosti

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora P-13 i P-18, M. Gupca 53

            REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                    Gradonačelnik

KLASA: 372-03/23-01/003

URBROJ: 2140-6-3/3-23-4

Zabok, 7. srpnja 2023. 

PREDMET: Javni natječaj za zakup poslovnog prostora oznaka P-13 i P-18,

                      Zabok, Ulica Matije Gupca 53

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11., 64/15., 112/18.) te članka 4. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/19.) gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, donosi

ODLUKU

I. Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Ulici Matije Gupca 53 (zgrada stare policije) u Zaboku,

– oznake P-13, površine 14,30m² te

– oznake P-18, površine 6,90m², oba na I. katu zgrade za obavljanje uredskih djelatnosti. Prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od tri godine. Početna visina zakupnine iznosi 3,00 eura po m². Predmet natječaja su oba prostora kao cjelina.

II. Javni natječaj objavit će se na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr, Oglasnoj ploči Grada Zaboka te obavijest o istome u tjedniku „Zagorski list“.

Datum objave natječaja: 10.7.2023.

    GRADONAČELNIK

                                                                            Ivan Hanžek, oec.

Skip to content