Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Martinišće

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/23-01/035

URBROJ: 2140-6-1-23-1

Zabok, 27. rujna 2023.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. i 114/22.) GRAD ZABOK objavljuje

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Martinišće

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene komunalne infrastrukture  – nerazvrstane ceste NC MAR 014 duljine oko 250 m i NC MAR 006 duljine oko 165 m (k.o. Gubaševo), da započinje postupak evidentiranja navedenih cesta u zemljišne knjige i katastar.      

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 19.10.2023. godine, početkom u 09:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan  20.10.2023., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama i drugom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznaku kčbr. 1533/2, 1476/10, 1476/3, 1476/2, 1533/9, 1556/2, 1558/5 k.o. Gubaševo),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 20.10. 2023. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Sve detalje javnog natječaja pronađite ovdje.

Skip to content