Novosti

Javni poziv za financiranje programa sportskih udruga za 2023. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica grada Zaboka donijela je 19.01.2023. godine na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =203.082,00 EUR rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, Potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti na linku:

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2023. GODINU Sportska zajednica grada Zaboka (sz-zabok.hr)

Skip to content