Novosti

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KINJA ZA DODJELU ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA “VOLONTER/KA GODINE” I „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ ZA 2016. GODINU

Poštovani/e,

Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO objavila je Javni poziv za prijavu kandidata/kinja za dodjelu županijskih priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2016. godinu.

Priznanja se dodjeljuju za volonterski doprinos kojim volonteri/ke i volonterske akcije doprinose poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti; aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja; razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Prijedlog kandidata/kinja odnosno akcije za dodjelu Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ mogu podnijeti: -organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) (udruga, zaklada, fundacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije; -korisnici organiziranog volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja).

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 28. ožujka 2017. godine.

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu volontiranje@kzz.hr

Više o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji pogledati na linku:

http://www.kzz.hr/poziv-volonter-akcija-godine-2016

U prilogu se nalazi kompletan javni poziv kao i potrebni obrasci.

Potaknite druge, uključite se, prijavite svoje kandidate/kinje i volonterske akcije!

Skip to content