Novosti

KAD VELIKI UČE MALE

Glavni nositelj programa GLOBE u SAD je Univerzitetska korporacija za atmosferska istraživanja (UCAR), a partneri su NASA – američka državna uprava za atmosferu i svemir, Nacionalna fondacija za znanost, Univerzitet države Colorado i US State Department.

Program GLOBE predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole. Mjerenja i opažanja obavljaju se na području atmosfere, vode, tla i pokrova, a rezultati istraživanja se međusobno upotpunjuju i povezuju, čime se ostvaruje program cjelovitog praćenja stanja okoliša. Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku bazu podataka na GLOBE serveru, koja je otvorena i putem Interneta dostupna svim posjetiteljima na adresi : www.globe.gov

Tim znanstvenika, angažiranih za suradnju s programom GLOBE, izrazio je veliko zanimanje za učenička mjerenja i opažanja, očekujući da će pridonijeti boljem i potpunijem razumijevanju ekoloških odnosa i promjena u globalnom okolišu.

Sudjelujući u programu učenici na konkretnim primjerima primjenjuju školska teoretska znanja te iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje o cjelovitosti okoliša, razvijajući pritom pozitivne stavove, ali i samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju.

U zabočkoj školi program GLOBE u predmetnoj nastavi provodi učitelj geografije Stjepan Leljak, a u razrednoj nastavi Snježana Turk. Od ove školske godine napravljena je još jedna mjerna postaja u područnoj školi Martinišće koju vode učiteljice razredne nastave Vlasta Plečko i Danijela Štefek.

U istraživačkom radu stariji i iskusniji učenici bez problema mogu već i sami svoja znanja i iskustva prenijeti mlađim učenicima.

Izvor: Zagorski list

Skip to content