Novosti

Komunalno Zabok dalo upute za razvrstavanje otpada na kućnom pragu

Prije nekoliko tjedana stanovnicima grada Zaboka podijeljene su plave i žute kante za selektiranje otpada. Iz Komunalnog Zabok dali su još jednom upute za razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Tako u plavu posudu valja odlagati papir i karton poput novina, kataloga, papirnatih vrećica, bilježnica, knjiga, pisma, kuverte, kartonske kutije od raznih proizvoda i sl. U kante se ne smije odlagati papir s folijom ili plastikom, tetrapak, fotografije, masni papir, vlažne maramice ili papir koji je onečišćen na bilo koji način. Žuta je posuda namijenjena za plastiku i tetrapak pa se u nju smiju odlagati plastične boce, tetrapak, plastični pribor za jelo i čepovi, plastične vrećice i kutijice, plastične igračke i sl. U žute posude zabranjeno je odlagati tapete, spužve, kablove, kišobrane, lopte, plastičnu ambalažu od opasnog otpada i sl. U zelenu posudu, predviđenu za miješani komunalni otpad, valja odlagati vlažne maramice, zaprljani papir, spužve, tapete, pelene, higijenske uloške, ostatke od pripremanja hrane, vrećice od usisavača i sl., a zabranjeno je odlagati tetrapak, ambalažu od plastike, stakla ili metala, ambalažu od kartona i papira, električne uređaje i kablove, metalni, opasni ili tekući otpad, životinjske lešine i sl. – Od 1. siječnja 2022. godine odvojeno ćemo prazniti plavu posudu, odvojeno žutu te odvojeno zelenu posudu dok ćemo smeđu posudu i dalje prazniti svaki tjedan. Ukoliko bi se učestalo javljalo nepravilno odlaganje otpada i ne poštivanje uputa, bit ćemo prisiljeni svakog prekršitelja prijaviti nadležnim službama što nam nije ni želja ni interes – ističu iz Komunalnog Zabok te dodaju kako su sigurni da će, zajedno s građanima, dokazati da mogu biti još bolji kada je u pitanju očuvanje od zagađenja.

LETAK s detaljnijim uputama nalazi se u prilogu:

Download komunalno_-2_3-stranice.pdf
Skip to content