Novosti

Konstituiran je drugi saziv Savjet mladih Grada Zaboka 15. siječnja 2018.

na 1. konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Zaboka, održanoj 15. siječnja 2018. godine u gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtov trg 10, s početkom u 18:00 sati, Savjet je javnim glasovanjem izabrao Karlu Trgovec iz Dubrave Zabočke 28 a za predsjednicu Savjeta mladih Grada Zaboka, a Sandru Plečko iz Zaboka, Zagrebačka ulica 8 za zamjenicu predsjednice.

Karla Trgovec je bila predsjednica u prvom sazivu Savjeta, dobro je upoznata s gradskim projektima, radom Gradskog vijeća, aktivna u društvenom i političkom životu mladih grada Zaboka, aktivna u donošenju Lokalnog programa za mlade grada Zaboka 2016. – 2020., radu Savjeta u prošlom sazivu, što će doprinijeti radu Savjeta u novom sastavu.

Sandra Plečko ispred Mreže udruga Zagor, radi na projektima za mlade, koordinatorica volontera/ki, voditeljica projekta Bez promila, aktivno radi na razvoju volonterstva, upoznata je s problemima mladih i aktivna u njihovom rješavanju, što će doprinijeti radu ovog Savjeta mladih.

Valentina Đurek, zamjenica Gradonačelnika je upoznala prisutne s planiranim gradskim projektima za mlade. Najvažniji je rekonstrukcija Regeneratora u društveno – kulturni centar re-GENERATOR, kojim će se osigurati prostor za provedbu Volonterskog programa VolontirAJMO, Info – centra za mlade, Centra za mlade, Centra urbane kulture namijenjen praćenju glazbene scene, održavanje različitih radionica, edukacije, predavanja, izložbe, akcije i sl. Prošli petak je izvršeno ispitivanje terena i temelja objekta, izrađuje se projektna dokumentacija, pozvane su udruge mladih da iskažu svoje potrebe u opremanju i uređenju centra. Da bi se upoznali s pozitivnom praksom sličnih centara, predstavnici udruga mladih, LAG-a i Grada obišli su Centar za mlade u Samoboru „Bunker“, kako bi se upoznali s njihovom praksom funkcioniranja i upravljanja Centrom, a u planu je posjet centru za mlade u Rijeci. Zatim je obrazložila planirani projekt- ReGarden, urbani vrt, na zapuštenom zemljištu kod Regeneraciju u vlasništvu Grada Zaboka i Regeneracije koja je zemljište ustupila na korištenje za potrebe provedbe ovog projekta. Radi se o uvođenju novih urbanih sadržaja, inovacija u razvoju turizma, ekologije, kulture i uređenja urbanog prostora, a budući je vrt predviđen i za kulturna događanja, partner u projektu je i Pučko otvoreno učilište Zabok. Mladima su interesantni i projekti: Sportski centar Zaseka, hodačka staza kroz centar Zaboka do Zaseke i natrag, Ksaverova staza-tematska pješačka staza od Trga K. Š. Gjalskog do dvorca Gredice i planinarske kuće Picelj. Tekstualni dio projekta – priče koje prate život i djelo K.Š. Gjalskog, a vezane su uz odabrane točke staze je pripremljen, slijedi uređenje i opremanje putokazima (informativnim pločama), pratećim kartografskim prikazima, odmorištima i sl. infrastrukturom.

Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća uz čestitke na radu prošlom sazivu Savjeta i čestitke na izboru predsjednici i zamjenici uz dobre želje za uspješnu međusobnu suradnju Savjeta i Grada Zaboka, pozvao je članove i zamjenike Savjeta da budu aktivni u svim oblastima društvenog i kulturnog života grada, te da kontinuirano prate rad tijela Grada Zaboka, zalažući se za interese mladih.

Valentina Đurek je na kraju sjednice napomenula da je gosp. Žarko Ivančić, kao član Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, ali i osobno, zainteresiran za turističku promociju Zabok, te organiziranje raznih događanja pa poziva prisutne da se uključe svojim prijedlozima, inicijativama i aktivnim sudjelovanjem.

Karla Trgovec je na kraju svima podijelila promotivne vrećice, privjeske za ključeve i olovke s logom Savjeta mladih Grada Zaboka i Lokalni program za mlade grada Zaboka za razdoblje 2016.- 2020.

Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka.

Odluka o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka

Zaključak o izboru Savjeta mladih

Pripremila:Gordana Dugorepec

Download Odluka-o-izboru-predsjednice.doc
Download Odluka-o-izboru-zamjenice-predsjednice.doc
Download Zaklju-ak-o-izboru-Savjeta-mladih.pdf
Skip to content