Novosti

Konstituiranje vijeća mjesnih odbora 27. 6. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 026-01/19-01/002

URBROJ: 2197/01-03/1-19-1

Zabok, 31. svibanj 2019.

PREDMET: Konstituiranje vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 53. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/14. i 8/19.) sazivam konstituirajuće sjednice vijeća MJESNIH ODBORA od I do VII koje će se održati u

ČETVRTAK, 27. LIPNJA 2019. počev od 16 sati do 19 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 21/II kat

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća Mjesnog odbora I,

2. Izbor predsjednika vijeća Mjesnih odbora od I do VII.

Napominjemo da su Pravila i poslovnik mjesnih odbora objavljeni su na www.zabok.hr (pod mjesni odbori).

Mjesni odbori IV,V i VI na dnevnom redu imaju i davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek oec.

Pojedinačni pozivi za svaki mjesni odbor nalaze se u privitku (kao jedan dokument)

Download Pozivi-na-konstituiraju-e-sjednice-Vije-a-mjesnih-odbora-27-6-2019-.pdf
Download Prijedlog-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-imenila-ulica-i-trgova-u-Zaboku.pdf
Skip to content