Kontakt

Adresar i kontakti

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.
Tel: 049  587 777
Fax: 049 587 757
E-mail: zabok@zabok.hr

URED GRADA

Ljerka Valec, administrativna tajnica
Tel: 049 587 777
Fax: 049 587 757
E-mail: ljerka@zabok.hr

Natalija Gretić, dipl.iur., pročelnica
Tel: 049  587 760
Fax: 049 587 757
E-mail: natalija@zabok.hr

Maja Šimunić, mag.nov., viša stručna suradnica za opće poslove
(službenik za informiranje)
Tel: 049 587 761
Fax: 049 587 757
E-mail: maja@zabok.hr

Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni upravni referent
Tel: 049 587 764
Fax: 049 587 757
E-mail: kruno@zabok.hr

Vesna Martinić, referent u pismohrani 
Tel: 049 587 762
Fax: 049 587 757
E-mail: vesna@zabok.hr

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Marija Sinković, mag.oec., pročelnica
Tel: 049 587 752
Fax: 049 587 757
E-mail: marija@zabok.hr

Ivana Belinić, dipl. oec., viša stručna suradnica za financije
Tel: 049 587 769
Fax: 049 587 757
E-mail: ivana@zabok.hr

Sanja Očić, računovodstveni referent –  knjigovođa
Tel: 049 587 767
Fax: 049 587 757
E-mail: sanja@zabok.hr

Martina Gorički, referent – blagajnik  likvidator
Tel: 049 587 768
Fax: 049 587 757
E-mail: martinag@zabok.hr

Tamara Loina, mag oec., viša stručna suradnica za računovodstvo
Tel: 049 587 767
Fax: 049 587 757
E-mail: tamara@zabok.hr

UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE

Valentina Đurek, dipl.inf.univ.spec.oec, pročelnica
Tel: 049 587 763
Fax: 049 587 757
E-mail: valentina@zabok.hr

Tihomir Tršinski, viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
E-mail: tihomir@zabok.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE

Nenad Miletić, dipl. ing. prometa, pročelnik
Tel: 049 587 756
Fax: 049 587 757
E-mail: nenad@zabok.hr

Danijel Tuđa, inž. građ., stručni suradnik za infrastrukturu
Tel: 049 587 765
Mob: 098 337 741
Fax: 049 587 757
E-mail: danijel@zabok.hr

Zvjezdana Bobek, upr. iur., stručna suradnica za javnu nabavu
Tel: 049 587 754
Fax: 049 587 757
E-mail: zvjezdana@zabok.hr

Petra Vrančić Lež, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti 
Tel: 049 587 750
Fax: 049 587 757
E-mail: petra@zabok.hr

Branko Juhar, referent za prostorno planiranje
Tel: 049 587 753
Fax: 049 587 757
E-mail: branko@zabok.hr

Valerija Zajec, mag. oec., viša stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda
Tel: 049 587 768
Fax: 049 587 757
E-mail: valerija@zabok.hr

Mladen Loina, referent – komunalni redar
Tel: 049 587 751
Mob: 098/303-898
Fax: 049 587 757
E-mail: mladen@zabok.hr

Mladen Golubović, referent – prometni redar
Mob: 099/5894-003
E-mail: mladeng@zabok.hr

Branko Rešetar, referent – prometni redar
Mob: 099/5894-004
E-mail: brankor@zabok.hr
Tel: 049 587 759

Informacije

Za sva dodatna pitanja ili informacije kontaktirajte nas putem online obrasca, E-maila, telefona ili osobnim dolaskom u ured grada.

Grad Zabok

Matični broj: 02541262
OIB: 39265120858
Račun: HR7123600001851900006

Skip to content