Novosti

Kreću radovi na rekonstrukciji ceste u Naselju Borovčaki

Radove na rekonstrukciji ceste u Naselju Borovčaki izvodi Obrt Strojni iskop transport Zajec, Zabok, Špičkovina 12, sukladno glavnom projektu izrađenom od AKING d.o.o., koji je ujedno i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Radovi podrazumijevaju izgradnju komunalne infrastrukture – gradi se nova vodoopskrbna mreža i odvodnja, dijelom se rekonstruira se elektroenergetska mreža sa izmještanjem betonskog stupa javne rasvjete. Nadalje se ruši postojeća asfaltna konstrukcija i potporni zidovi, te se grade novi potporni zidovi sa ogradama, čime će se ijedno proširiti kolni trak.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 516.343,75 kuna sa PDV-om, a očekivano trajanje radova je 90 kalendarskih dana, ovisno o vremenskim prilikama.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content