Novosti

KZŽ će odobravati jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika

Sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj: 15/14, 30A/15 i 14/16), KZŽ će odobravati jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

I.Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova

nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola,

sukladno Zaključku Župana („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj:

16/14), ukupna mjesečna visina prihoda kućanstva ne smije iznositi više od:

– 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,

– 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,

– 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,

– 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,

– 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,

a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstva povećava se za 700,00 kn.

II. Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti samo za sufinanciranje troškova nabave

udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola, no u broj

djece na školovanju ubrajaju se i redoviti studenti koji taj status dokazuju odgovarajućom

potvrdom visokoškolske ustanove, kao i polaznici redovitog predškolskog programa.

III. Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do 31. listopada 2016. god.

IV. U slučaju nejasnoća, molimo obratiti se na naprijed navedenu adresu ili telefonom na

broj: 329-078, odnosno elektronskom poštom na adresu: miljenka.muzar@kzz.hr

Prilog:

Izvor:http://www.kzz.hr/zahtjev-sufinanciranje-nabave-udzbenika


Download KZZ_Zahtjev_Udzbenici.doc
Skip to content