Novosti

KZŽ – gradovima i općinama 561 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar potpisao je u Krapini u ponedjeljak, 04. svibnja 2015. godine sa predstavnicima 21 grada i općine Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama.

Za ovu namjenu, Krapinsko-zagorska županija osigurala je u proračunu 561 tisuću kuna. Nakon potpisivanja Ugovora, župan Željko Kolar je istaknuo: „To je jedna vrsta pomoći općinama i gradovima, kako bi što spremniji dočekali Javni poziv za subvencioniranje sanacija klizišta, da bi što više projektne dokumentacije bilo spremno i da se dobije što više novca iz državnog proračuna. Naime, prema podacima koje imamo, na zagorskim cestama štete od klizišta iznose ukupno 107 milijuna kuna, a to ne možemo sami financirati. Osigurano je zasad u tom Javnom pozivu doduše 30 milijuna kuna pomoći, a u razgovorima s kolegama iz susjednih županija, u Zagorju su štete daleko najveće i vjerujem da će od te svote u Zagorje doći najmanje sedam do osam milijuna kuna“, rekao je župan Kolar.

Sredstva su dobile sljedeće jedinici lokalne samouprave na području županije:

PREGRADA nerazvrstana cesta Vinagorski Vrhi – Melovica 17.000,00

KRAPINA nerazvrstana cesta u mjestu Trški Vrh 30.000,00

ZABOK nerazvrstana cesta Špičkovina – Hercegi 30.000,00

OROSLAVJE Lipovečka ulica 28.000,00

ZLATAR nerazvrstana cesta u mjestu Donja Selnica 40.000,00

BEDEKOVČINA nerazvrstana cesta na lokaciji Glumpaki 23.000,00

GORNJA STUBICA nerazvrstana cesta Dobri Zdenci – Šobaki 25.000,00

MARIJA BISTRICA nerazvrstana cesta Globočec – Rubenov brijeg 22.000,00

HUM NA SUTLI nerazvrstana cesta Klenovec Humski – Krsniki 25.000,00

RADOBOJ nerazvrstana cesta Topolovci – Vidovići 29.000,00

DONJA STUBICA nerazvrstana cesta Hruševec-Čekolji-Frančini 24.000,00

KRAPINSKE TOPLICE nerazvrstana cesta u naselju Cvjetno naselje 20.000,00

MIHOVLJAN nerazvrstana cesta Klanečnica – Hustići 29.000,00

KONJŠČINA nerazvrsrtana cesta Jertovec – Đureki 30.000,00

TUHELJ nerazvrstana cesta Sveti Križ – odvojak Mihalić 29.000,00

SVETI KRIŽ ZAČRETJE n.c Završje Začretsko – Bezjaki 24.000,00

KUMROVEC nerazvrstana cesta Ravno Brezje 105 – Pirši 20.000,00

STUBIČKE TOPLICE Zagorska ulica 50.000,00

JESENJE nerazvrstana cesta u naselju Brdo Jesenjsko 23.000,00

HRAŠĆINA nerazvrstana cesta Hrašćina – Cimići 25.000,00

ZAGORSKA SELA nerazvrstana cesta Brezakovec – Gornji Škrnik 18.000,00

Skip to content