Novosti

KZŽ – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga

Krapinsko-zagorska županija objavljuje Javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

KLASA: 007-02/15-01/2013
URBROJ: 2140/01-09-15-2
KRAPINA, 5. studenoga 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa zaopće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

U nastojanjima za unapređenjem partnerskog odnosa s građanima organiziranima putem organizacija civilnog društva, neminovno je sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku donošenja pravne regulative kojom se definira ovaj oblik društvenog angažmana. Cilj je u otvorenom dijalogu iznaći najoptimalnije načine razvoja civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije, kao jedne od temeljnih odrednica suvremene demokracije i neposrednog segmenta aktivnog uključivanja građana u sistem donošenja odluka, važnih kako za njih osobno, tako za zajednicu i društvo u cjelini.

Stupanjem na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), stekli su se uvjeti za pokretanje postupka donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Pravilnika, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: udruge@kzz.hr zaključno do 20. studenog 2015. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Pravilnika koji će se proslijediti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Više na www.kzz.hr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content