Novosti

Lokalni izbori 16.05.2021.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o pripremi i provedbi lokalnih izbora 16.05.2021. godine.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zaboka je u Zaboku, ZIVTOV trg 10. Kontakt: 049/587-764, gip.zabok@izbori.hr

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Zaboka nalazi se u dokumentu na dnu ove stranice.

_________________________________________________________________________

Ovjera potpisa na očitovanjima o prihvaćanju kandidature može se obaviti:

– kod Gradskog izbornog povjerenstva (bez naknade) radnim danom od 07.30-14.30 u prostorijama Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10/II, soba br. 7,

– kod javnog bilježnika (uz plaćanje troškova ovjere prema javnobilježničkoj tarifi).

Službeni obrasci te sve informacije o postupku kandidiranja, pravima i obvezama sudionika u procesu provođenja loklanih izbora mogu se pronaći na stranicma Državnog izbornog povjerenstva: https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalni-izbori-2021/2754

________________________________________________________________________

Obrasci za kandidaturu za gradsko vijeće https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2937

________________________________________________________________________

Obrasci za kandidaturu za gradonačelnika https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2938

Služebni obrazac za prikupljanje potpisa za kandidaturu gradonačelnika (u Gradu Zabok se bira samo gradonačelnik!) – Link

________________________________________________________________________

Sve o financiranju izborne promidžbe

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalni-izbori-2021/aktualnosti-2878/financiranje-izborne-promidzbe-2883/2883

Važna napomena: Prilikom predaje kandidatura kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje iz kaznene evidencije (uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak nije ispravan dokument u ovom izbornom procesu!). Na sustavu e-građani, uvjerenje možete zatražiti u dijelu “Pravna država i sigurnost”, na vrhu druge stranice navedene teme.

Download Rje-enje-o-odre-ivanju-bira-kih-mjesta.pdf
Skip to content