Novosti

Međunarodni dan dječjih prava

Svake godine 20. studenog obilježava se Međunarodni dan dječjih prava kojemu je cilj promicati međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta te bolju dobrobit djece. Na današnji datum 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a upravo je na taj datum 1989. godine Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Majke i očevi, učitelji, medicinske sestre i liječnici, vladini čelnici, civilno društvo, vjerski poglavari, korporativni moćnici i medijski profesionalci, kao i mladi ljudi te djeca mogu igrati važnu ulogu u tome da Međunarodni dan dječjih prava postane relevantan za njihova društva, zajednice i nacije, naglašava UN.

Svatko od nas ima priliku za zagovaranje, promociju, pokretanje dijaloga i akcija koje će izgraditi bolji svijet za djecu.

Konvencija o pravima djeteta sadrži standarde koje svaka država potpisnica mora jamčiti svakom djetetu. Prava se temelje na četiri opća načela:

  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.“
  • Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.
  • Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content