Novosti

Međunarodni dan dječjih prava

Svake godine 20. studenog obilježava se Međunarodni dan dječjih prava kojemu je cilj promicati međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta te bolju dobrobit djece. Na današnji datum 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a upravo je na taj datum 1989. godine Opća skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Majke i očevi, učitelji, medicinske sestre i liječnici, vladini čelnici, civilno društvo, vjerski poglavari, korporativni moćnici i medijski profesionalci, kao i mladi ljudi te djeca mogu igrati važnu ulogu u tome da Međunarodni dan dječjih prava postane relevantan za njihova društva, zajednice i nacije, naglašava UN.

Svatko od nas ima priliku za zagovaranje, promociju, pokretanje dijaloga i akcija koje će izgraditi bolji svijet za djecu.

Konvencija o pravima djeteta sadrži standarde koje svaka država potpisnica mora jamčiti svakom djetetu. Prava se temelje na četiri opća načela:

  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.“
  • Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.
  • Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.
Skip to content