Novosti

Mi POmažemo Starijima III vol. I – MIPOS III vol. I

Opći cilj projekta MIPOS III vol. I  je uključivanje žena u nepovoljnom položaju zbog nejednake raspodjele kućanskih poslova, nepostojanje pouzdane mreže javnog prometa, nedostatka kvalitetnih usluga podrške (samozapošljavanje, poduzetništvo).

Specifični cilj je ojačati i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te krajnjim korisnicima podići kvalitetu života te ih socijalno uključiti.

Projektom MIPOSIII vol. I nastavljaju se aktivnosti iz prethodnog projekta MIPOS II- zapošljavanje nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem te pružanje potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama. Prethodni projekti MIPOS i MIPOS II imali su snažan pozitivan utjecaj na socio-ekonomski aspekt kako pojedinaca tako i zajednice, te se projektom MIPOS III vol. I nastavlja dobar model suradnje i upravljanja ključnim društvenim izazovima.

Projektom se zapošljava 30 žena koje će usluge pomoći u kući pružati za 180 korisnika.

Poziv: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Poveznica: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-iii/

Nositelj projekta: Grad Zabok

Partneri

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
  2. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zabok
  3. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Donja Stubica
  4. Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Zabok
  5. Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica
  6. Udruga invalida Bedekovčina

Razdoblje provedbe projekta: 24.03.2023.–24.11.2023.

Vrijednost projekta: 195.539,85 eura (1.473.295,00 kuna)

Bespovratna sredstva: 195.539,85 eura (1.473.295,00 kuna)

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Voditeljica projekta:

dr.sc. Valentina Đurek

Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content