Novosti

Mi pomažemo starijima – MIPOS II

MI POMAŽEMO STARIJIMA MIPOS II 

Cilj projekta je omogućavanje pristupa tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji čime se direktno osigurava bolja kvaliteta života stanovnicima županije. Specifični cilj je ojačati i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i omogućiti im konkurentnost na tržištu rada te integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada. Žene se susreću sa sve većim teškoćama u pristupu te ostanku na tržištu rada, a posebice žene iz ruralnih područja. Stoga je nužno prilagoditi se sve zahtjevnijem tržištu rada, a isto je moguće kroz edukaciju kojom će se poboljšati radni potencijal žena te im omogućiti pristup na tržištu rada.

Projekt predviđa zapošljavanje 53 žene pripadnice ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji u periodu od 12 mjeseci s najviše srednjoškolskim obrazovanjem. Žene pripadnice ciljane skupine zapošljavaju se na puno radno vrijeme kroz 12 mjeseci na poslovima poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem pomoći u kući. Projektom su predviđene aktivnosti osposobljavanja / obrazovanja pripadnica ciljane skupine koje će se uključiti u jedan od dva programa osposobljavanja (kuharica ili dadilja) u svrhu stjecanja javne isprave.

Usluge pomoći u kući primat će 343 starih i nemoćnih članova zajednice u obuhvatu projekta koji nisu uključeni u takav oblik potpore po drugom izvoru.

Poziv: Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Poveznica: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

Nositelj projekta: Grad Zabok

 

Partneri u provedbi projekta: Grad Donja Stubica, Grad Zlatar, Grad Oroslavje, Općina Bedekovčina, Općina Budinščina, Općina Gornja Stubica, Općina Hrašćina, Općina Konjščina, Općina Mače, Općina Marija Bistrica, Općina Mihovljan, Općina Stubičke Toplice, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Veliko Trgovišće, Općina Zlatar Bistrica, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, Centar za socijalnu skrb Zabok, Centar za socijalnu skrb Zlatar, Gorjnostubička udruga Lipin Cviet i Udruga invalida Bedekovčina.

 

Voditeljica projekta i kontakt osoba: Valentina Đurek, dipl.inf.,univ.spec.oec. (049/587-777)

Vrijene trajanja projekta: 11.01.2021. – 11.07.2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 4.828.660,60 kn

Bespovratna sredstva: 4.828.660,60 kn

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

www.strukturnifondovi.hr 

Skip to content