Novosti

Mi Pomažemo Starijima – MIPOS III vol. I

Grad Zabok prijavio je projekt MIPOS III vol.I  u sklopu poziva Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III.

Provedbom ovog projekta 30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i pripadnicama ranjivih skupina , a koje su najzastupljenije na burzi rada, omogućen je pristup tržištu rada.

Kao partneri na projektu, osim obaveznih partnera Područni ured HZZ-a Krapina, CZSS Zabok i CZSS Donja Stubica, sudjeluju i organizacije civilnog društva koje su sudjelovale i na prethodnim projektima MIPOS i MIPOS II, a s čijeg područja su krajnji korisnici- GDCK Zabok, GDCK Donja Stubica i Udruga invalida Bedekovčina.  

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.453.857,00 kn/ 192.959,98 EUR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content