Novosti

Ministarstvo turizma objavilo Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015. g.

MINT je objavilo Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015. godini, na kojeg se do 07.05.2015. mogu prijaviti strukovne udruge koje djeluju u tom području djelatnosti. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2015. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

– seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina

– projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.800.000,00 kn.

Cjelovitu dokumentaciju za pojedini program ili projekt čine jedan izvornik obvezne natječajne dokumentacije u papirnatom obliku i jedan istovjetni primjerak obvezne natječajne dokumentacije u elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14

„Prijava na javni natječaj – R.br. 741 „Udruge 2015. – NE OTVARATI“

Cjelokupna dokumentacija i više informacija dostupni su ovdje.

Eventualne nejasnoće riješite slanjem upita na e mail: udruge@mint.hr

Skip to content