Novosti

MINPO – natječaj “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupan iznos sredstava za financiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika sukladno Pozivu je 24.061.600,00 kn.

Svi zahtjevi za dodjelu potpore u okviru ovog Poziva moraju biti unutar sljedećeg najnižeg i najvišeg iznosa:

·najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150.000,00 kn

·najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 750.000,00 kn

Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave mjesta ulaganja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Najviši intenzitet potpore je kako slijedi:

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave Najviši % razine intenziteta potpore

Skupina I 85%

Skupina II 80%

Skupina III 75%

Skupina IV, V 70%

Prijave se zaprimaju od 22.travnja 2014.

Prijaviti se mogu:

Pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju sve navedene uvjete:

-mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.;

-registrirani su u Republici Hrvatskoj;

-su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine, te imaju ostvareni promet u 2013. godini, ukoliko se projektna prijava predaje u 2014. godini

-nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana podnošenja projektne prijave;

-imaju najmanje 1 zaposlenoga u 2013. godini na temelju broja godišnjih jedinica rada

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

-Analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, kako internih (kao što je informatizacija skladišta), tako i onih procesa koji se protežu izvan granica poduzeća (kao što su upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima);

-Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa;

-Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese;

-Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća;

-Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima;

-Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.

Prihvatljivi izdaci:

-izdaci za izradu analize poslovnih procesa i potreba rješenja i priprema plana za informatizaciju;

-izdaci za nabavu računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika;

-izdaci za standardni (out-of-box) softver i izradu softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);

-izdaci za licence;

-izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

-izdaci vezani za trening zaposlenika za korištenje novih sustava;

-izdaci za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% iznosa potpore;

-izdaci temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga, do najviše 2% iznosa potpore;

-izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10% iznosa potpore;

-izdaci za vanjskog stručnjak za vođenje projekta, do najviše 5% iznosa potpore;

-izdaci za financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn;

-izdaci vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ostale detaljnije informacije i obrasce možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-za-poboljsanje-poslovnih-procesa.

Skip to content