Novosti

MIPOS Zabok – četvrti po iznosu povučenih sredstava- podaci Ministarstva rada

Osim Bjelovara, više od 9 milijuna kuna za projekt ZAŽELI osigurali su još Slavonski Brod, Đakovo, Zabok i Valpovo, a među 10 gradova koji su povukli najviše su Sinj, Split, Vukovar, Našice i Županja.

Nakon što je u prvoj fazi projekta #ZAŽELI u protekle dvije godine Hrvatska iz Europskog socijalnog fonda povukla preko milijardu kuna, te je kroz 322 projekta zaposleno 6.000 dugotrajno nezaposlenih žena na poslovima brige i skrbi za 30.000 starih i nemoćnih korisnika, u veljači je raspisan poziv za drugu fazu projekta za koju je predviđeno još 300 milijuna kuna.

Dok se čekaju rezultati novog natječaja, mi smo provjerili koji su gradovi u prvoj fazi najbolje iskoristili ovaj, po nama, jedan od najboljih EU projekata koji se trenutno provode u zemlji. Jer, osim što osiguravaju skrb za stare i nemoćne, te zaposlenje dugotrajno nezaposlenim ženama iznad 50 godina, ovim projektom ovoj se skupini žena omogućava i edukacija i stručno osposobljavanje za poslove gerontodomaćice, što im poboljšava položaj na tržištu rada i šanse za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla i nakon završetka samog projekta.

Po podacima Ministarstva rada, do početka ožujka u projekt ZAŽELI uključilo se 50 gradova koji su u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje, Crvenim križem, susjednim općinama ili lokalnim udrugama, ukupno povukli preko 125 milijuna kuna za provođenje ovog projekta. U odnosu na prije godinu dana, kad smo radili zadnju analizu iskorištenosti ovoga programa, poredak najuspješnijih gradova ostao je isti osim što je, sa povučenih 9 milijuna kuna za projekt ‘Susjede brinu o susjedima’, u top 10 ušao i Grad Sinj.

Podaci tako kažu da je Grad Bjelovar s 9,9 milijuna kuna, koliko su osigurali za ovaj projekt, i dalje najuspješniji hrvatski grad po korištenju EU novca za projekt ZAŽELI. Uz to, već su prijavili i nastavak projekta vrijedan gotovo pet milijuna kuna, što je maksimalni predviđeni iznos. Projektom bi se na godinu dana zaposlilo 50 žena koje bi brinule o 300 korisnika.

Više od devet milijuna kuna povukli su još Slavonski Brod, Đakovo, Zabok i Valpovo, kao i Grad Zagreb ali njega u pravilu ne uvrštavamo u naše analize. U top 10 su još Sinj, Split, Vukovar, Našice i Županja.

Bjelovar: Projektom osigurali posao za više od 90 žena, čekaju zeleno svjetlo za drugu fazu

Projektom Kotač promjene u Gradu Bjelovaru je, tako, u protekle dvije godine zaposleno i edukacije prošlo više od 90 žena.

‘Nekima je na taj način osigurana mirovina, a nekima je to bila i stepenica za dalje, za dobivanje stalnoga radnog mjesta. Svaka od žena vodi brigu o četiri starije osobe ili osobe s invaliditetom, dakle ukupno je riječ o 308 korisnika. Ono što je bitno naglasiti je da su ljudi u početku bili nepovjerljivi, no ubrzo su uvidjeli kako je riječ o doista izvrsnom projektu te gotovo svakodnevno imamo iskaz interesa novih, potencijalnih korisnika za uključivanje u projekt. Lista ima oko 115 starih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć i nadamo se da će se Kotač promjene dobiti svoj nastavak. Već smo prijavili 2. fazu na Javni poziv i čekamo odgovor’, ističe bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i napominje da zaposlene žene imaju ugovor do 30. lipnja.

Kako kaže, u vrijeme trajanja projekta pet žena je otišlo u mirovinu, tri su otišle na drugo radno mjesto, a jedna je, nažalost, dobila otkaz radi neprimjerenoga ponašanja. Osam ih je zaposleno na zamjenama za dugotrajna bolovanja. Što se tiče korisnika programa, kroz njega je prošlo puno više od početnih 308.

‘Razlog tomu je što su, nažalost, neki preminuli, no neki su dobili mjesto u domu ili pak otišli k obitelji na smještaj. U tim slučajevima, u projekt su uključivani novi korisnici s liste čekanja’, pojašnjava Hrebak.

S obzirom da živimo u vrijeme krize uzrokovane koronavirusom, napominje kako je Grad Bjelovar u posljednjih dva mjeseca sukladno epidemiološkim mjerama nacionalnog Stožera civilne zaštite napravio sve da zaštiti djelatnice i korisnike u projektu. Radnicama su podijeljene upute za rad, kao i perive pamučne maske, kirurške maske, dezinfekcijska sredstva, rukavice.

‘Druga faza projekta koja je prijavljena, vrijedna je 4.964.253,60 kn, dakle gotovo 5 milijuna kuna što je bio i najveći mogući iznos. Za razliku od sadašnjega projekta gdje su žene zaposlene na dvije godine, u sljedećoj fazi bi bile zaposlene na godinu dana, a projekt bi trajao godinu i pol. Prema našoj prijavi, projekt uključuje 50 žena i 6 korisnika po ženi, znači dva korisnika više’, ističe Hrebak.

Đakovo: Pripremaju prijavu za drugu fazu projekta

Za projekt “Svi ZAjedno” Grad Đakovo je zajedno s partnerima ostvario preko 9,7 milijuna kuna i njime je zaposleno 65 gerontodomaćica koje brinu o 270 korisnika. Projekt je započeo 30.05.2018. i traje do 29.11. ove godine, pa već sad u kolovozu planiraju prijaviti drugu fazu projekta što po pravilima mogu 120 dana prije isteka Ugovora prvog projekta.

‘Realizacija projekta ide jako uspješno, dosada je predano sedam Zahtjeva za nadoknadom sredstava i svi su odobreni i isplaćeni u cijelosti. Što se tiče uspješnosti u provedbi drugih aktivnosti u projektu sve zadane odrednice su realizirane. Grad Đakovo je provoditelj projekta “Svi ZAjedno” i njime je zaposleno 65 djelatnica koje su bile nezaposlene i pripadnice ciljane skupine, zaposlene su tri visoko obrazovane osobe u projektni tim. Djelatnice se brinu o 270 korisnika koji su stariji od 65 godina i osobe su u nepovoljnom položaju ( invalidi, samci, kronični bolesnici). Ovakav projekt socijalnog karaktera znači puno za zaposlene djelatnice ali također i za korisnike. Zaposlenim djelatnicama poboljšala se ekonomska situacija, vratile su se na tržište rada, sa dodatnim osposobljavanjem biti će konkurentnije i lakše naći posao nakon projekta. Korisnicima se smanjila potreba za odlaskom u staračke domove jer kroz svakodnevnu brigu i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti povećala se samostalnost, vratilo samopouzdanje… ‘, kažu nam u gradskoj upravi. Grad Đakovo će se prijaviti i na fazu II projekta “Zaželi” koja bi bila dobar nastavak na ovaj prvi projekt. Mogućnost prijave na fazu II je 120 dana prije isteka Ugovora prvog projekta, znači od 01.08.2020. imamo mogućnost prijave, što ćemo svakako sa zadovoljstvom i učiniti.

Valpovo: Gerontodomaćice ostvarile preko 220 tisuća sati na terenu, omogućeno im i učenje njemačkog

Grad Valpovo je za projekt „Zaželi – radi i ostvari u Valpovu“, kojega provodi od prosinca 2017.godine, zajedno sa partnerima osigurao 9,2 milijuna kuna. Projektom je zaposleno 65 žena koje pružaju usluge pomoći i njege u kući za 373 korisnika. Kako nam kaže zamjenica gradonačelnika Ana Brajnović, žene su na projektu zaposlene do 18. svibnja., dok sam projekt završava 20. lipnja. No, već su zato prijavili i nastavak projekta vrijedan 4,3 milijuna kuna, a kojim bi se zaposlilo 50 žena koje bi brinule o 300 korisnika. U drugoj fazi projekt bi trajao 18 mjeseci.

U prvoj fazi, u protekle dvije godine, projektom ‘Zaželi – radi i ostvari u Valpovu’ omogućena je usluga pomoći i njege u kući za 260 krajnjih korisnika te je do današnjeg dana kroz program projekta uslugu primilo ukupno 373 krajnja korisnika (Valpovo njih 197, na selima 176 korisnika) jer se dio izmjenjivao sukladno životnim prilikama i potrebama.

Do sada 65 zaposlenih žena ostvarile su približno 228.800 sati rada na terenu (u domaćinstvima korisnika) i to u vidu pomoći pri dostavi namirnica, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoći pri oblačenju, brige o higijeni i osobnom izgledu korisnika, pomoći u posredovanju i ostvarivanju prava i obaveza korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanja podrške, razgovore i druženje, pratnje prilikom odlaska k obiteljskom liječniku i pratnje na specijalističke preglede u druge gradove, uključivanje u društvo te pratnje i pomoći u raznim društvenim aktivnostima.

Mnogi naši korisnici su osobe s invaliditetom, teško pokretne odrasle osobe, osobe koje žive u samačkim kućanstvima pa im je nerijetko gerontodomaćica jedina veza s vanjskim svijetom i jedina osoba s kojom su razgovarali, popili kavu, pogledali svoju omiljenu emisiju i sl. ‘Podizanje kvalitete života socijalno osjetljivim kategorijama naših građana bila nam je misao koja nas je vodila tijekom cijelog perioda provedbe projekta. Gotovo svakodnevno primamo telefonske pozive naših korisnika s upitom hoće li se projekt Zaželi nastaviti. Bez sumnje ovaj projekt uvelike je olakšao život mnogim našim sugrađanima koji su često prepušteni sami sebi bez članova obitelji u blizini da im pomognu, a o značaju ovakvog projekta najbolje će svjedočiti oni kojima je bio namijenjen – korisnici i žene koje su u njemu bile zaposlene. Veliki broj korisnika je prilikom terenskog obilaska izrazilo zadovoljstvo i sreću što su dio ovog projekta jer su osjetili dobrotu, brigu i razumijevanje od strane žena koje su 24 mjeseca dolazile u njihov dom’, kaže nam zamjenica gradonačelnika.

Osim zapošljavanja, žene zaposlene na projektu su imale mogućnost završiti i besplatnu edukaciju kojom su stekle dodatnu prednost na na tržištu rada. Za ukupno 47 žena iz projekta u tijeku je edukacija koja će im se upisati u radnu evidenciju. U sklopu projekta za 20 polaznica organizirana je edukacija iz njemačkog jezika, za 24 žene edukacija za obavljanje poslova njegovateljice u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te za 3 polaznice auto škole za polaganje vozačkog ispita B kategorije.

‘Neke od žena koje su zaposlene u našem projektu po prvi puta ostvarile su radni odnos. Neke su se nakon mnogo godina maknule iz svojih domova, iz svojih kuhinja i aktivno se uključile u svijet rada i zaposlenosti. Neke su po prvi puta u životu osjetile da su korisne ne samo članovima svoje obitelji već i široj društvenoj zajednici. Prepoznajući vrijednost projekta Zaželi, te shvaćajući što on znači za zajednicu u kojoj živimo Gard Valpovo je dana 03. ožujka 2020.god. prijavio novi projekt „ Zaželi – radi i ostvari u Valpovu 2“ s kojim smo prošli administrativnu provjeru. Nakon ocjene kvalitete projektne dokumentacije očekujemo ponovnu provedbu ovog hvale vrijednog projekta’, kaže Ana Brajnović.

Gradonačelnik Matko Šutalo ističe, pak, da je ovaj projekt jedan „Projekt „Zaželi – radi i ostvari u Valpovu“ jedan je od najvećih projekata u novijoj povijesti Valpova. ‘Zapošljavanjem 72 osobe na ovom projektu pomogli smo ne samo njima već 72 obitelji iz našega okruženja, a pobrinuli smo se i za 260 krajnjih korisnika, naših sugrađana starije životne dobi koji nemaju druge osobe koje bi se brinule o njima. Kao što je već rekla voditeljica projekta, moja zamjenica Ana Brajnović, prijavili smo novi projekt Zaželi te se iskreno nadamo da će natječaj uskoro završiti i da će ova hvale vrijedna inicijativa Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ponovno zaživjeti na zadovoljstvo svih nas.“, kaže Šutalo.

Split: Osigurali 8,3 milijuna kuna, gerontodomaćicama osigurani i tečajevi engleskog

Grad Split je u suradnji sa partnerima (Centrom za socijalnu skrb Split, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split i Katoličkom udrugom Lovret za pomoć starijim i nemoćnim osobama) osigurao 8,3 milijuna kuna za projekt koji traje do listopada ove godine, a kojim je zaposleno 50 žena koje brinu o 229 korisnika.

‘U projekt je uključeno 229 korisnika kojima se pruža potrebna pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima itd. Bitno je napomenuti da se ovdje radi o aktivnostima potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima. Projekt je namijenjen starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu, a žive na području grada Splita, uz uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi. Svaki mjesec korisnici na kućnu adresu dobivaju paket sa sredstvima za čišćenje i higijenu u vrijednosti do 200 kuna’, pojašnjavaju iz gradske uprave.

Za potrebe realizacije projekta, nabavljeno je i 50 ženskih gradskih bicikala kako bi se jednostavnije i brže obavljale aktivnosti i kretalo između korisnika. Isto tako, zaposlene žene se potiče na korištenje mogućnosti dodatnog obrazovanja u vrijednosti do 7.000,00 kuna. Žene zaposlene u projektu „Zaželi sretniju starost“ započele su s pohađanjem programa osposobljavanja za njegovateljice, gerontodomaćice, slastičarke te tečaja engleskog jezika čime će polaznice steći znanja, vještine i formalnu naobrazbu koja će povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada, a certifikat koji će dobiti po završetku programa upisuje se u e-knjižicu. Cilj projekta je, pored povećanja kvalitete života krajnjih korisnika, i osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, što se postiže upravo provođenjem navedenih programa obrazovanja.

Vinkovci i Otok: Novim projektom planiraju zbrinut će više korisnika i zaposliti više žena nego u prvoj

O važnosti i društvenoj korisnosti projekta ZAŽELI najbolje govori podatak da ga većina gradova želi nastaviti pa su ga ponovo prijavili. Među njima su i Vinkovci i Otok, gradovi koji su i u prvoj fazi bili među najuspješnijima, a dobiju li zeleno svjetlo, s obzirom na iznos koji su prijavili vjerojatno će biti u vrhu i nekih naših budućih analiza….

Projektom vrijednim 6,7 milijuna kuna u Vinkovcima je tako, u prvoj fazi, zaposleno 50 žena koje su kroz dvije godine trajanja brinule za 250 starih i nemoćnih osoba. U drugoj fazi će, pak, odobre li im projekt, zaposliti 50 žena koje će brinuti o 300 korisnika, a projekt je vrijedan 4,5 milijuna kuna.

‘Projekt je bio od iznimnog značaja jer su njime zaposlene žene iz skupine teže zapošljivih, te su pružale pomoć i podršku starima, nemoćnima i bolesnima. I za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 bile su uistinu od neprocjenjive važnosti jer su uz poštivanje strogih mjera dostavljale lijekove, hranu i ostale potrepštine svojim korisnicima. S nestrpljenjem očekujemo nastavak projekta Zaželi. Projekt je prijavljen, prošao je administrativnu provjeru i sad čekamo, nadamo se, pozitivan odgovor’, kaže nam gradonačelnik Ivan Bosančić.

Prva faza projekta Zaželi privodi se kraju i u Gradu Otoku koji je za njega povukao 6,3 milijuna kuna, a kojim je bilo zaposleno 45 žena koje su 24 mjeseca brinule za 225 krajnjih korisnika kojima je pomoć bila neophodna, a to su većinom osobe samci ili parovi starije životne dobi. Krajnji korisnici su u sklopu projekta 24 mjeseca dobivali i paket s higijenskim potrepštinama.

‘Riječ je o projektu koji je donio višestruku korist u Otoku i Komletincima, a to su nova radna mjesta i briga o građanima treće životne dobi. Zaposlene žene ispunjavale su svoje zadatke savjesno i odgovorno što rezultiralo zadovoljnim korisnicima. Zaposlenim ženama u projektu omogućilo se i povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkuretnije na tržištu rada. Njih 25 se obrazovalo odnosno osposobljavalo, te su stekle certifikat za Njegovateljicu’, kaže nam gradonačelnik Josip Šarić. Kao rezultat uspješnog privođenja kraju ovog projekta i Grad Otok je u suradnji sa agencijom pripremio i prijavio novi projekt pod nazivom Želim-raditi želim pomoći-faza II vrijedan 4,9 milijuna kuna. Ukoliko im projekt bude odobren, ovaj put bit će zaposleno deset žena više nego u prvoj fazi, njih 55, a usluga će se proširiti na 330 korisnika.

‘Obzirom na jako veliki interes korisnika i nažalost veliki broj nezaposlenih žena pripremljen je i prijavljen još jedan projekt za isiti javni poziv pod nazivom „I ja želim raditi“, nositelj kojeg će biti Gradska udruga umirovljenika. Njegova vrijednost je oko 1.880.000,00 kuna a predviđeno je zapošljavnaje 19 teško zapošljivih žena i usluga pomoći za 114 krajnjih korisnika starije životne dobi’, kaže gradonačelnik.

(Marija Pulić Drljača)

Izvor:Gradonačelnik.hr

Skip to content