Mjesna samouprava

Uloga mjesne samouprave

Pravo na mjesnu samoupravu zajamčeno je Ustavom RH a uređeno Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada.

Mjesna samouprava definirana je time kao najneposredniji oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu, naselju ?

Odgovor je putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u Vijeću mjesnog odbora, a Vijeće mjesnog odbora treba prepoznati probleme na svom području i zajednički sa Gradom utvrditi prioritete vezano primjerice uz razvoj komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i športa, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. Isto tako uloga Vijeća mjesnog odbora je da bude  pokretač malih komunalnih akcija na svom području  i aktivnosti  za poboljšanje društvenog života Grada

Tijela gradske vlasti imaju s druge strane obavezu konzultiranja mjesnih odbora i uvažavanja prijedloga i potreba građana u skladu sa proračunskim mogućnostima i utvrđenim  prioritetima.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održani su 26.  svibnja 2019. godine.

Dana 27. lipnja 2019. godine konstituirana Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka od I. do VI i 8. srpnja 2019. Vijeće mjesnog odbora VII, te izabrani predsjednici Vijeća mjesnih odbora. Mandat članova Vijeća traje 4 godine.

SAZIV 2015. – 2019.
Izbori za vijeća mjesnih odbora održani su 28. prosinca 2014. godine.

Vijeća mjesnih odbora Grada su konstituirana 26. siječnja 2015. godine i izabrani predsjednici Vijeća mjesnih odbora.

Zaključak o konstituiranju Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

Skip to content