Novosti

Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Zabok ušle u novu fazu radova

Budući da smo vidjeli da su radovi u punom jeku, poslali smo upit Hrvatskim željeznicama u kojoj je fazi projekt modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić Zabok, a odgovorili su nam u petak da su početkom kolovoza ušli u novu fazu radova.

– Uz postojeće radove na cijeloj dionici započeli su i radovi na sjevernoj strani kolodvorskog prostora u Zaboku, demontaža i rekonstrukcija postojećih kolosijeka i pripadajućih skretnica, zemljani i svi ostali planirani radovi zbog čega je pruga od 1. kolovoza do 1. listopada ove godine zatvorena za sav željeznički promet od Zaboka do Bedekovčine. S obzirom na nepovoljne vremenske uvjete u svibnju ove godine, izvođač je pojačao intenzitet radova na cijeloj dionici Zaprešić – Zabok kako bi svi radovi do 1. listopada 2019. bili završeni prema predviđenom vremenskom planu – rekli su nam iz HŽ-a.

Trenutačno se izvode radovi na svim željezničkim objektima od Zaprešića do Zaboka: na četirima pothodnicima u kolodvorima Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok, na četirima željezničkim mostovima (Črnec, Vučerna, Lužki potok i Horvacka) i na jednom cestovnom mostu. Dodatno, radovi se izvode na propustima, sanaciji nasipa pruge šljunčanim stupovima, izgradnji drenaža i perona u kolodvorima i stajalištima, na kabelskoj kanalizaciji i potrebnim križanjima infrastrukturnih vodova i kabela te postavljanju stupova i portala kontaktne mreže potrebne za elektrifikaciju pruge. Zatim, izvode se radovi na dogradnji kolosijeka i skretnica u kolodvorima i stajalištima, izgradnji pristupnih cesta i puteva te radovi na rekonstrukciji svih kolodvorskih zgrada i postrojenja za razdvajanje kontaktne mreže u kolodvoru Zaprešić iz kojega će se mreža napajati.

U kolodvoru Zabok gradi se nova zgrada za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ureda za izvršno osoblje. Rade se privremene uređene površine te staza za potrebni prolaz i komunikaciju za vrijeme izvođenja U Završetak radova na spajanju trase pružnih dionica na izgrađene devijacije, regulacija kolosijeka, postavljanje kabela, izgradnja temelja automatskih pružnih blokova i željezničko-cestovnih prijelaza te završetak svih preostalih radova potrebnih za puštanje dionice u promet po novoizgrađenoj trasi planira se u jesen.

Izvor:Zagorje.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content