Novosti

Mrak traži plan, Zagorci će ponuditi nekoliko varijanti

Najrealnije bi bilo zapošljavanje novih djelatnika, jer Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Krapinsko-zagorske županije s preko 26.000 zahtjeva kojih ih je pristiglo na adresu, postojećim kadrom teško će to moći riješiti.

Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, Anka Mrak Taritaš proslijedila je županijama i gradovima dopis u kojem ih podsjeća na obvezu dostave plan rješavanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, Mrak Taritaš posjećujući hrvatske županije upoznala je predstavnike županija, gradova te upravnih odjela nadležnih za prostorno uređenje i gradnju o obvezama koje ih čekaju. Ministrica očekuje da se najmanje 80% svih zaprimljenih zahtjeva riješi do 31.12.2015. To znači, da upravne odjele za prostorno uređenje i gradnju diljem Hrvatske čeka mukotrpan posao.

Plan koji trebaju dostaviti resornom ministarstvu na uvid treba sadržavati podatke o broju djelatnika koji rade na rješavanju zahtjeva, podatke o eventualnom planu zapošljavanja dodatnih djelatnika te ostale mjere koje se planiraju poduzeti. Planovi trebaju stići u Ministarstvo do 5. rujna.

U svrhu osiguravanja preglednih i jednoobraznih podataka Ministarstvo je izradilo tablicu koju je potrebno popuniti i vratiti. U tablici, koja se odnosi na period od rujna 2013. do zaključno prosinca 2015., ukupno 28 mjeseci, za svaki je mjesec potrebno navesti broj predmeta koji se tijekom tog mjeseca planira riješiti.Podsjetimo, naša županija zaprimila je preko 26.000 zahtjeva za legalizaciju, te nas pohvalila da smo na vrhu prema broju rješavanja zaprimljenih zahtjeva. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko-zagorske županije, Stjepan Bručić rekao nam je kako se plan priprema i to u nekoliko varijanta kao što su zapošljavanje novih djelatnika ili prekovremeni sati. Ukoliko bi se zahtjevi rješavali s postojećim kadrom, Bručić smatra da teško da bi se mogli riješiti u okvirima koje ministrica očekuje. No, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko-zagorske županije spremni su odgovoriti na izazov i plan će biti spreman u roku.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da dvadeset posto

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, koja se plaća prilikom ozakonjenja, ide u proračun jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, stoji u priopćenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Pedeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

Zagorci su predali preko 26.000 zahtjeva za legalizaciju

Stjepan Bručić rekao nam je kako se plan priprema i to u nekoliko varijanta: s novim zapošljavanjem ili prekovremenim satovima.Ukoliko bi se zahtjevi rješavali s postojećim kadrom, Bručić smatra da teško da bi se mogli riješiti u okvirima koje ministrica očekuje.
Izvor: Zagorski list

Skip to content