Novosti

Mraža udruga ZAGOR – provedba projekta “Osnaživanje mladih”

Mreža udruga Zagor u okviru Erasmus+ programa kroz Ključnu aktivnosti 3: „Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih“ započela je s provedbom projekta „Osnaživanje mladih“.

Projekt „Osnaživanje mladih“ direktno se bavi sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka. Projekt je započeo 01.05.2017. i traje sve do 30.09.2017., a provodi se na području Krapinsko-zagorske županije.

Prva aktivnost u sklopu projekta održat će se 05.05.2017. U okviru Europskog tjedna mladih provest će se radionica sa učenicima/cama Osnovne škole Ksavera Šandor Gjalskog Zabok koji će se kroz kreativan rad informirati o Europskoj uniji i njezinim temeljnim odrednicama. Rad će se koncipirati u dva dijela i na dva odredišta. Prvi dio odvit će se u prostorima Mreže udruga Zagor – Centru za mlade KZŽ (Zelenoj dvorani), dok će se drugi dio održati na gradskom trgu Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku. Drugi dio otvoren je za sudjelovanje, te pozivamo građane/ke da nam se pridruže i informiraju o Europskoj uniji.

Pripremila: Nikolina Bertol

Skip to content