Novosti

Na burzi 7.470 osoba

Tako su se u prosincu 2011. u evidencijuprijavile 772 osobe, a to je za gotovo16% ili za 106 osoba više nego u istom mjesecu 2010. godine. Tijekom cijele godine bilo je 7.844 tražitelja zaposlenja – porast od 6,4%. Prema prethodnom zaposlenju najviše novoprijavljenih bilo je iz prerađivačka industrija (26%), građevinarstva (20%), trgovine na veliko i malo (16%) itd.

U Područnoj službi Krapina u evidenciji je u prosincu bilo 7.470 nezaposlenih osoba 2,9% ili za 208 osoba više nego u prosincu 2010. godine. Razina obrazovanja nezaposlenih osoba na kraju 2011. godine bila je slijedeća: bez škole i nezavršena osnovna škola 585, osnovna škola 1.787, SŠ za zanimanjem do 3 god, KV i VKV 2.796, SŠ za zanimanjem od 4 god i više 1.665, gimnazija 147, viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 283, fakultet, akademije, magisterij, doktorat 207 osoba. Naime, najviše osoba, odnosno39,0% su oni iznad 45 godina starosti, slijede s udjelom od 34,5% oni do 30 godina starosti.Prijavljene potrebe za zaposlenicima je u opadanju za 10%. Tako da nije nastavljen trend koji se može iščitati za cijelu godinu, jer je broj iskazanih potreba za radnicima bilježio porast od 19% u odnosu na 2010. godinu. Radnike su tražili u sljedećim djelatnostima: prerađivačka industrija 696, obrazovanje 606, građevinarstvo 344, djelatnosti zdravstvene zaštite 342, trgovina na veliko i malo… 239 itd.

No, ima i pozitivnih pomaka. Prosinac prošle u odnosu na isto predlanjsko razdoblje bio je, da tako kažemo dobar za 280 osoba koliko ih je počelo raditi, a to je čak za 73 osobe više. Inače, tijekom cijele prošle godine zaposleno 4.717 osoba, a to je u odnosu na 2010. godinu povećanje od 40,1%. Najviše, 27%, zapošljavalo se u prerađivačkoj industriji.

U Područnoj službi Krapina u prosincu evidentirano je 2.739 korisnika novčane naknade, a što je bilo za gotovo 14% manje nego u prosincu 2010. U prosjek za cijelu godinu bio je 3.046 osoba, ato je bilo za 146 korisnika manje nego u istom razdoblju 2010. godine. (D. Kozina

Pročelnica Mirjana Jurman.

Skip to content