Novosti

Nacionalni programi zašto brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada

Hrvatski zavod za zapošljavanje od 04. veljače 2011. započeo je s provedbom aktivnih mjera zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu. U okviru Nacionalnog plana Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi različite programe za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada.

Mjere za zapošljavanje usmjerene su na zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža,sufinanciranje i financiranje obrazovanja, sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba iznad 50 godina starosti, nezaposlene kojima prijeti socijalna isključenost kao i skupine kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost zbog gubitka zaposlenja.

Od ove godine, sufinancira se i zapošljavanje nezaposlenih osoba na dijeljenom radnom mjestu, te zamjenskih radnika za radnike koji su na obrazovanju.

Obrazovanje za poznatog poslodavca odnosi se na poslodavca koji je zaposlio osobe s evidencije Zavoda kojima nedostaju neke dodatne vještine i znanja za obavljanje tog posla. Isto tako Zavod sufinancira obrazovanje radnika koji su već u radnom odnosu u cilju zadržavanja radnog mjesta, a za koje mu je potrebno dodatno znanje zbog modernizacije proizvodnje.

Nezaposlenim osobama – potpora za samozapošljavanje

Jedan od programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba je obrazovanje nezaposlenih. Ovim programom provodi se obrazovanje nezaposlenih osoba s evidencije Zavoda kako bi lakše mogli naći posao.

Zapošljavanje u javnim radovima Zavod provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ovim programom djeluje se na uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja, a posebice onih koji su preko 3 godine u evidenciji nezaposlenih u programe društveno korisnog rada.

Potporom za očuvanje radnih mjestaZavod nadoknađuje dio neto plaće radnicima zaposlenima kod poslodavaca koji uvode Program rada u punom radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno.

Zavod također provodi mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj mjere je mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. Mladim osobama koje su dugotrajno nezaposlene, a završile su školovanje po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kroz stručno osposobljavanje za rad osigurat će se stjecanje radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih i majstorskih ispita.

Osobe koje prema posebnom propisu trebaju položiti stručni ispit, odnosno obavezno imati odgovarajuće radno iskustvo, su osobe visoke stručne spreme, više stručne spreme (pravnici, liječnici, veterinari, stomatolozi, građevinari, arhitekti i dr; sve osobe koje u državnoj upravi moraju imati staž radi polaganja stručnog ispita), osobe srednje stručne spreme (medicinske sestre i sl.), odnosno osobe iz strukovnih škola koje polažu majstorski ispit.

Prema članku 41. Zakona o radu propisano je koje osobe mogu biti uključene u stručno osposobljavanje za rad, a time su definirane ciljane skupinu za primjenu mjere. To su

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom, do 29 godina života, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom do 6 mjeseci te nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, do 25 godina života, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom do 6 mjeseci.

Visina mjesečne subvencije je uplata obaveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35% prosječne plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za statistiku i novčana pomoć polazniku u visini neoporezivog dijela studentske stipendije (trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno) za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog.Polaznicima koji imaju do 6 mjeseci ostvarenog staža poslodavac je u obvezi plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu prema najnižoj osnovici za uplatu doprinosa.

45 zahtjeva za stručno osposobljavanje

S danom 11. travnja 2011. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Krapina zaprimljeno je 45 zahtjeva za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 45 osoba, a od toga 21 osoba je već započela sa Stručnim osposobljavanjem, te su za te osobe i potpisani Ugovori.

Među njima je i 20-godišnja Katarina Ostrež iz Tuheljskih Toplica sa završenom srednjom ekonomskom školom, nakon koje se prijavila na burzu za nezaposlene.

– Polaznik sam stručnog osposobljavanja u općini Tuhelj. Osim toga, studentica sam druge godine Turističkog menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku.

S radom u općini sam započela 13. prosinca 2010. godine. S poslodavcem sam sklopila ugovor u trajanju od godine dana tj. do 12. prosinca 2011. godine. Obavljam poslove administrativno- financijskog referenta. Većinu radnog vremena provodim upisujući ulaznu i izlaznu poštu po određenim klasama. Osim toga, moj posao je i arhiviranje podataka. Mnogo vremena provodim i radeći razne poslove na računalu.

Ovaj posao mi se sviđa i smatram da će mi to biti jedno vrlo pozitivno iskustvo koje će mi pomoći u budućem radu. Stručno osposobljavanje ima za mene mnogo pozitivnih strana. Neke od njih su te što ću nakon prekida ugovora imati jednu godinu radnog staža, a svaki mjesec dobivam fiksnu naknadu od 1.600,00 kn koju mi plaća Zavod za zapošljavanje. Osim toga,uspijevam uskladiti posao i fakultet čime se vrlo ponosim – zadovoljno ističe Katarina Ostrež.

Izvor: Zagorski list

Skip to content