Novosti

NAJAVA – 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA, 10. 7. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/09

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 3. srpnja 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 10. SRPNJA 2014. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 12.
lipnja 2014.,

2. Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Godišnje izvješće o radu i
financijska izvješća za 2013. godinu,

3. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka,

4. Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok,

5. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.6. do 30.6.2014.,

6. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

Download POZIV_NA_10_SJ_GV.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content