Novosti

NAJAVA – 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 16. 9. 2014. U 19,00 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/11

URBROJ: 2197/01-02-14-11

Zabok, 10. rujna 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 16. RUJNA 2014. U 19.00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

8. rujna 2014.,

2. Usmena informacija o stanju sigurnosti na području grada Zaboka, a vezano uz vijećnička

pitanja,

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2014.,

4. Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2014.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2014.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014.

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.,

6. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2013.,

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.

srpnjado 31. kolovoza 2014.,

8. Prijedlog za prodaju stana u vlasništvu Grada Zaboka,

9. Vijećničkapitanjaiprijedlozi

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

Za točnost otpravka PREDSJEDNIK

PROČELNICA G r a d s k o g v i j e ć a

Natalija Gretić, dipl.iur. Žarko Ivančić, oec.v.r.

Download Poziv_na_12__sj_GV.pdf
Download Polugodisnji_izvjestaj_o_izvrsenju_Proracuna_Grada_Zaboka_za_2014..pdf
Skip to content