Novosti

NAJAVA- 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka, 5. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/12

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 30. listopada 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 5. STUDENOG 2014. U 19.00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

16. rujna 2014.,

2.Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama,

3. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,

4. Prijedlog odluke o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka,

5. Dječji vrtić «Zipkica», Zabok, Godišnji izvještaj o radu za odgojno obrazovnu 2013./2014.,

Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2014/2015.,

6. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj

poduzetničkih zona,

7. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom,

8. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 30.

rujna 2014.,

9. Vijećničkapitanjaiprijedlozi,

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom

vodovodu d.o.o. (zatvoreni dio sjednice).

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 10. za koju će se materijal podijeliti na samoj sjednici. Naime, Zagorski vodovod još nije donio odluku o odabiru u predmetnom postupku javne nabave, a temeljem članka 90. Zakona o javnoj nabavi pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

Za točnost otpravka PREDSJEDNIK

PROČELNICA G r a d s k o g v i j e ć a

Natalija Gretić, dipl.iur. Žarko Ivančić, oec.v.r.

Poziv možete preuzeti ovdje

Download Poziv_1_do_5.pdf
Download Poziv_tocka_6.pdf
Download Poziv_7_10.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content