Novosti

NAJAVA-16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 29.1. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k ov i j e ć e

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2197/01-02-15-1

Zabok, 22. siječnja 2015.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 29. SIJEČNJA 2015., U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
18. prosinca 2014.,

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka,

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

4. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u 2014. godini,

5. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Zaboka u 2015. godini,

6. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
održavanje javne rasvjete na području Grada Zaboka u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini,

7. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova- izrada

i postava vertikalne prometne signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području
Grada Zaboka u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini,

8. Prijedlog zaključka o konstituiranju vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

9. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. prosinca
2014. godine,

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 8., za koju će se materijal podijeliti na samoj sjednici.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju e-mailom ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.


Download Poziv_na_16._sj_GV_29.1._2015..pdf
Skip to content