Novosti

NAJAVA – 2. sjednice Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE

GRADA ZABOKA

Zabok, 10. travnja 2012.

POZIV

Temeljem članka 35. Statuta Turističke zajednice Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 15/11.) sazivam 2. sjednicu Skupštine Turističke zajedniceGrada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 18. travnja2012. g. u 14.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice osnivačke Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka,

održane14. srpnja 2011.,

2. Informacija Verifikacijske komisije o prestanku mandata članice Skupštine TZ Grada

Zaboka,Župan Duške i početku mandata Vadlja Draženu,

3. Informacija o registraciji Turističke zajednice Grada Zaboka, otvorenom računu i plaćanju

članarine i boravišne pristojbe- na znanje,

4. Prijedlog programa rada Turističke zajednice Grada Zaboka za 2012. i Financijskog plana

Turističke zajednice Grada Zaboka za 2012.,

5. Prijedlog odluke o izvršenju Programa rada s financijskim planom TZ Grada Zaboka za

2012. godinu,

6. Prijedlog odluke o osnivanju i ustroju Turističkog ureda Turističke zajednice Grada

Zaboka,

7. Prijedlog razrješenja člana Turističkog vijeća, Župan Duške, ispred PJ Hotela Dvorac

Gjalski, Zabok, Gredice Zabočke 7 i imenovanja Dražena Vadlje,

8. Pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Prijedloge pod točkama 4., 5., 6. i 7. razmotrilo je Turističko vijeće TZ Grada Zaboka na 1. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. i jednoglasno utvrdilo za Skupštinu TZ Grada Zaboka .

Mole se članovi da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ilina telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Turističke zajednice Grada Zaboka

Ivan Hanžek, oec.

Download Poziv_na_2._sj_TZ_GZ.pdf
Skip to content