Novosti

NAJAVA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 28. 11. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/018

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 22. studenog 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 23/17.) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 28. STUDENOG 2018. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća 29.10.2018.,

2. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

3. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka,

4. Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove

„ZIPKICA“ u Zaboku,

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu

d.o.o., Zabok,

6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada

Zaboka,

7. Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada 2018/2019.,

8. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2018.,

9. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

Download Poziv-na-20-sj-GV-28-11-2018.pdf
Skip to content