Novosti

NAJAVA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 26. 2. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/004

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 20. veljače 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 23/17.) sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 26. VELJAČE 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća 23.1. 2019.,

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

Grada Zaboka,

3. Prijedlog odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,

4. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage UPU „Zabok 1“,

5. Prijedlog odluke o potrebi izgradnje novog groblja u Jakuševcu Zabočkom,

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge

komunalni linijski prijevoz putnika,

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge

obavljanje dimnjačarskih poslova,

8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge

na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – zatvoreni dio,

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge

na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu Zaboku – otvoreni dio,

10. Prodaja nekretnine – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka,

11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj 2019.,

12. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-23-sjednicu-Gradskog-vije-a-26-2-2019-.pdf
Skip to content