Novosti

NAJAVA – 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 21.1. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok, 15. siječnja 2016.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.) sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 21. SIJEČNJA 2016. U 18.00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća održane 17.12.2015.,

2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata članici Gradskog vijeća Grada Zaboka Višnji

Kukolja i početku mandata članu Damiru Herčku,

3. Prijedlog odluke o sklapanju V. Aneksa Ugovoru o radovima na izgradnji sportske dvorane,

4.1.) Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz
Proračuna Grada Zaboka u 2016. s Vatrogasnom zajednicom grada Zaboka,

2.) Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz
Proračuna Grada Zaboka u 2016. s Gradskim društvom Crvenog križa Zabok,

3.) Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna
Grada Zaboka u 2016. godini Športskoj zajednici grada Zaboka,

5. Prijedlog odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Zaboka u zgradi M. Gupca 74/III,

6. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnine dkčbr. 125 uz dom za starije i nemoćne u Zaboku,

7. 1.) Prijedlog zaključka – izgradnja centralnog platoa na Gradskom groblju Zabok,

2) Prijedlog zaključka – rekonstrukcija prometnice Prilaz Janka Tomića i izgradnja nogostupa i
oborinske kanalizacije u Ulici 103. Brigade u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka,

8. Ferrostil-mont d.o.o., subvencioniranje kamata na Poduzetnički kredit,

9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31.12.2015.,

10. Vijećnička pitanja iprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
G r a d s k o g v i j e ć a

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_na_23.pdf
Skip to content