Novosti

NAJAVA – 25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 2.5. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok, 26. travanj 2016.

P O Z I V

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 2. SVIBNJA 2016. U 19:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-15.3.2016.,

2. Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015.,

3. Dječji vrtić Zipkica, financijski izvještaji za 2015.,

4. Pučko otvoreno učilište Zabok, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015.,

5. Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2015.,

6. Vatrogasna zajednica grada Zabok, izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2015.,

7. Prijedlog odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina,

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu,

9. 1) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o.-a PLAVINKA,

2) Prijedlog odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLAVINKA – pročišćeni tekst,

10. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. 3. 2016.,

11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red u skraćenom obliku (radi velikog obujma, financijska izvješća i izvještaje o radu od točke 2. do točke 6. dostavljamo vam samo e-mailom).

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju e-mailom:gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_25._sj_GV_2.5.2016.pdf
Skip to content