Novosti

NAJAVA- 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 9. 5. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok, 2. svibnja 2016.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 9. SVIBNJA 2016. U 19:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 2. 5. 2016.,

2. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2016.,

3. Komunalno-Zabok d.o.o., izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2015.,

4. Plavinka d.o.o., godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2015.,

5. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o, izvješće o radu i financijska izvješća za 2015.,

6. Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama,

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. 4. 2016.,

8.Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red u skraćenom obliku (radi velikog obujma, financijska izvješća i izvještaje o radu od točke 3. do točke 5. dostavljamo vam samo e-mailom). Skraćeni zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća će se poslati po održanoj sjednici na e-mail adrese.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju e-mailom:gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_na_26_sj_GV_materijal_u_cijelosti.pdf
Skip to content