Novosti

NAJAVA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 12. 6. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/007

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 6. lipnja 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

U SRIJEDU, 12. LIPNJA 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 9. 5. 2019.,

2. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2018.,

3. Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, Izvještaj o radu za 2018.,

4. Plavinka» d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2018.,

5. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2019.:

– Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. te projekcija

za 2020. i 2021. godinu,

– I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– I. Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u

Gradu Zaboku

– I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi,

– I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu,

6. NK Mladost, davanje prethodne suglasnosti na podzakup društvenog doma Zaseka,

7. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za svibanj 2019.,

8. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-26-sjednicu-Gradskog-vije-a-12-6-2019-za-vije-nike.pdf
Skip to content