Novosti

NAJAVA 27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 10. 7. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/008

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 4. lipnja 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

U SRIJEDU, 10. SRPNJA 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 12. 6. 2019.,

2. Zagorski vodovod d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2018.,

3. Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka,

4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja

gospodarske zone „Zabok 1“ ,

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zaboka,

6. Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku,

7. Prijedlozi odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (14),

8. Prijedlog odluke o prodaja etažnih dijelova u stambenoj zgradi u vlasništvu Grada Zaboka u

Zaboku, Ulica J.J. Strossmayera 20,

9. Prijedlog zaključka o konstituiranju Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

10. Dječji vrtić Zipkica, Zabok, davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje,

11. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2019.,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 9. za koju će se prijedlog podijeliti na samoj sjednici.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-27-sjednicu-Gradskog-vije-a-10-7-2019-.pdf
Skip to content