Novosti

NAJAVA – 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 8. 6. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/07

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok, 6. lipnja 2016.

POZIV

Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam po hitnom postupku 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU,8. LIPNJA 2016. U 19:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-23.5.2016.,

2. Odluka o zaduženju za dovršenje sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku,

1) Prijedlog odluke o poništenju Odluke od 17.12. 2013.,

2) Prijedlog odluke o zaduženju Grada Zaboka,

3. Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok, zamjena člana upravnog vijeća,

4. Prijedlog odluke ukidanje svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

5. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada

Zaboka,

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 31. svibnja 2016.,

7.Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju e-mailom:gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_na_28_sj_GV.pdf
Skip to content