Novosti

NAJAVA 31. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 23. 12. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/014

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 18. prosinca 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam po hitnom postupku 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 23. PROSINCA 2019. U 18:00 SATI

u Društvenom domu u Proseniku Gubaševskom 25 a

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća 18. 12. 2019.,

2. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2019.:

1) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. te

projekcija za 2020. i 2021. godinu,

2) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu

Zaboku za 2019. godinu,

3) II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

4) II. izmjene Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019. godinu,

5) II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019. godinu,

6) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019. godinu,

7) I. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2019. godini,

8) I. izmjene Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće

službenika

4. Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Zipkica u Zaboku – prijenos u vlasništvo ustanove,

5. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red, osim Skraćenog zapisnika koji će se dostaviti prije sjednice.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

Download Poziv-na-31-sjednicu-Gradskog-vije-a-23-12-2019-.pdf
Skip to content