Novosti

NAJAVA 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 22.11. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/12

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok, 16. studenog 2016.

P O Z I V

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 22. STUDENOG 2016. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 28.10.

2016.

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka

(nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci),

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se

obavljati davanjem koncesije,

4. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna

Grada Zaboka,

5. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica i

zapošljavanje logopeda – davanje prethodne suglasnosti,

6. Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama (Trg sv. Jelene),

7. Prijedlog odluke o godišnjojpomoći umirovljenicima povodom Božića i Nove 2017.,

8. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 31. listopada

2016.,

9. Izgradnja javne rasvjete na dionici ceste Prilaz dr. Franje Tuđmana,

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju e-mailom:gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

Materijal za sjednicu možete preuzetu ovdje

Skip to content