Novosti

NAJAVA 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 15. 6. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/20-01/013

URBROJ: 2197/01-02-20-1

Zabok, 8. lipnja 2020.

P O Z I V

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17., 4/18. i 5/20.) sazivam 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 15. LIPNJA 2020. u 18:00 SATI

u Gradskoj galeriji, ZIVTOV trg 10/I kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 6. 5. 2020.,

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao

mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19,

3. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2020.,

4. Razno.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Zbog velikog interesa vlasnika/korisnika poslovnih prostora na području Grada Zaboka za produženje roka podnošenja zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19, a koji rok je istekao 30. svibnja – prijedlogom odluke rok se produžuje do 30. lipnja 2020.

Nadalje, povodom Dana grada i blagdana sv. Jelene nije se mogla održati svečanost. i dodjela priznanja Grada Zaboka 22. 5., zbog mjera zabrane okupljanja većeg broja građana, stoga se sada predlaže razmatranje i usvajanje prijedloga zaključka o dodjeli priznanja u 2020. godini.

Na prvoj redovnoj 35. sjednici Vijeća koja će se održati do kraja ovog mjeseca, uz predloženi dnevni red vijećnicima će se dostaviti i odgovori na vijećnička pitanja ili dati usmeni odgovori na postavljena vijećnička pitanja na samoj sjednici.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana.dugorepec@gmail-com ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

Download Poziv-na-34-sjednicu-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-15-6-2020-.pdf
Skip to content