Novosti

NAJAVA- 37. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 18. 6. 2012.Enter description here

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/04

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 13. lipnja 2012.

POZI V

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 37. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u ponedjeljak, 18. lipnja 2012. g. u 18.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Zasjednicupredlažemslijedeći

Dnevnired

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 14. svibnja
2012.,

2. Prijedlog odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Centar 3”- Zabok,

3. Prijedlog odluka o izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora u 2012. i 2013. godini, i to:

– sanacija udarnih rupa na području Grada Zaboka,

– doprema i ugradnja kamenog agregata na području Grada Zaboka,

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Zaboka,

5. Prodaja nekretnine oznake kčbr. 4036/1 k.o. Zabok – neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Zaboka – raspisivanje javnog natječaja,

6. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine Osnovnoj školi K.Š. Gjalski Zabok,

7. Plavinka d.o.o., Matije Gupca 22, Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2011.,

8. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2011. godinu

9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za svibanj 2012.

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevnired, osim za točku 4. dnevnog reda za koju će se materijal podijeliti na samoj sjednici. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, za eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

Materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje

Skip to content