Novosti

NAJAVA-4. SJEDNICE SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA 29. 3. 2013. U 8,00 SATI

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE

GRADA ZABOKA

Zabok, 22. ožujka 2013.

POZIV

Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 15/11.), sazivam 4. sjednicu Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka, koja će se održati

u petak, 29. ožujka 2013. g. u 08.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Skupštine TZ Zabok održane 28.12.2012.,

2. Izvješće sa 2. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Zaboka o provedenom nadzoru nad radom Turističke zajednice Grada Zaboka,

3. Prijedlog Odluke o godišnjem financijskom izvješću za 2012. godinu

4. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa rada i Financijskog Plana Turističke zajednice Grada Zaboka za 2013.,

5. Prijedlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zaboka,

6. Pitanja i prijedlozi.

Mole se članovi da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-764.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Skupštine

Ivan Hanžek, oec.


Download Poziv_na_4._sjednicu_Skupstine_TZ_Zabok.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content