Novosti

NAJAVA-43. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 6. 3. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/13-01/05

URBROJ: 2197/01-02-13-1

Zabok, 4. ožujka 2013.

P O Z I V

Temeljem članka 62. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam po hitnom postupku 43. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 6. ožujka 2013. g. u 18.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća Grada Zabokaodržane

13. veljače 2013.,

2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012.,

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka

Grada Zaboka iz 2012.,

4. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2012.,

5. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012.,

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012.,

7. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić, v. r

Za točnost otpravka

PROČELNICA

Natalija Gretić, dipl. iur.

Poziv možete preuzeti ovdje

Skip to content